Wang, Nan, YuHai-Ying, ShenXiao-Feng, GaoZhi-Qin, Chun Yang, YangJian-Jun, and ZhangGuang-Fen. 2015. “The Rapid Antidepressant Effect of Ketamine in Rats Is Associated With down-Regulation of Pro-Inflammatory Cytokines in the Hippocampus”. Upsala Journal of Medical Sciences 120 (4). https://doi.org/10.3109/03009734.2015.1060281.