Ji, Mu-Huo, Jian-Jun Yang, Jing Wu, Ren-Qi Li, Guo-Min Li, Yun-Xia Fan, and Wei-Yan Li. 2012. “Experimental Sepsis in pigs—effects of Vasopressin on Renal, Hepatic, and Intestinal Dysfunction”. Upsala Journal of Medical Sciences 117 (3). https://doi.org/10.3109/03009734.2011.650796.