Ji, Mu-Huo, Jian-Jun Yang, Jing Wu, Ren-Qi Li, Guo-Min Li, Yun-Xia Fan, and Wei-Yan Li. “Experimental Sepsis in pigs—effects of Vasopressin on Renal, Hepatic, and Intestinal Dysfunction”. Upsala Journal of Medical Sciences 117, no. 3 (January 27, 2012). Accessed January 24, 2022. https://ujms.net/index.php/ujms/article/view/5980.