Vol. 120 No. 2 (2015): Upsala J Med Sci

Editorial